Bij welke Klachten

Acupunctuur

Bij de volgende klachten

Pijnklachten

O.a. (spannings-)hoofdpijn, migraine, trigeminusneuralgie, nekpijn, schouderpijn, chronische lage rugpijn, kniepijn, tenniselleboog, gewrichtspijn in brede zin, Sudeck’s atrofie, Fibromyalgie

Psychische klachten

O.a. stressklachten, gedeprimeerdheid, paniekaanvallen, angsten, psychische labiliteit, post-traumatisch stress stoornis ( PTSS )

Slaapproblemen

O.a. inslaap- en doorslaapproblemen, slaapapnoe, moeheid

Burn- out

Met lichamelijke en geestelijke uitputting, moeheid

Verslavingsklachten

Overgewicht, eetstoornissen, rookverslaving

Allergieën

O.a. hooikoorts, allergisch asthma, voedingsmiddelenallergie, contactallergie

Hormonale klachten

O.a. PMS, menstruatiepijn, menopauzale klachten, problemen rondom vruchtbaarheid

Lyme's disease-klachten

Spierpijn, gewrichtspijn, tintelend gevoel, hoofdpijn, huidafwijkingen (behandeling met het zgn. PERLA-treatment)

Huidaandoeningen

Zoals o.a. eczeem, acné, psoriasis

Luchtwegaandoeningen

O.a. slechte afweer, allergieën, hooikoorts, bijholte-ontsteking, asthma, bronchitis

Circulatie

O.a. claudicatio intermittens, koude handen en voeten, varices, hartkloppingen, spanning op de borst, bloeddrukproblemen

Klachten van het maagdarmkanaal

O.a. misselijkheid, maagklachten, obstipatie/ diarrhee, voedingsmiddelen-overgevoeligheid, buikkrampen, prikkelbare darm syndroom ( IBS )

Klachten van het urogenitale stelsel

O.a. bedplassen, terugkerende blaasontstekingen, prostaathypertrofie, problemen rond vruchtbaarheid

Ondersteuning in geval van bijwerkingen van chemotherapie of immunotherapie

O.a. behandeling van misselijkheid, overgeven, opvliegers, neuropathie, droge mond, obstipatie, pijnstilling

Wat ik doe

Behandelingen

Acupunctuur

Acupunctuur is een behandelwijze waarbij gezondheidsklachten worden behandeld door het plaatsen van kleine naalden in acupunctuurpunten.

Auriculotherapie

Auriculotherapie is een verder ontwikkelde vorm van ooracupunctuur, waarbij kleine naalden in het oor geplaatst worden, met als doel verbetering van de  gezondheid.

Stemvorken

Stemvorken en acupunctuur passen goed bij elkaar. Ook frequenties kunnen impact hebben op de gezondheid. Einstein zei al: “Future medicine will be the medicine of frequencies”.

Wat doe ik?

Acupunctuur

Acupunctuur is een behandelwijze waarbij gezondheidsklachten worden behandeld door het plaatsen van kleine naalden in acupunctuurpunten. Doel van de behandeling is het op gang brengen van de energiestroom in de meridianen (energiebanen), zodat het lichaam zichzelf weer kan herstellen.

Centraal in het denken in deze Chinese geneeskunst staat het beoordelen van de Yin-Yang-balans in het lichaam. Het Yin staat hierbij voor het vrouwelijke, het voedende, de aardse materie. Het Yang staat voor het mannelijke, het activerende, de opgaande energie. Beide delen zijn even belangrijk voor gezondheid en welzijn. Acupunctuur probeert de balans tussen Yin en Yang weer te herstellen.

Naast de Yin-Yang-balans staat het begrip van “de 5 elementen” met hun bijbehorende organen, zintuigen en emoties centraal. Zo horen bepaalde symptomen/klachten bijvoorbeeld typisch bij een lever-dysbalans, andere klachten bij bijvoorbeeld een milt-dysbalans.

De aard van de gezondheidsklachten tezamen met de diagnostiek (beoordeling van de tong en van de pols) bepalen de keuze van de acupunctuurpunten.

Wat doe ik?

Auriculotherapie

Auriculotherapie is een verder ontwikkelde vorm van ooracupunctuur, waarbij kleine naalden in het oor geplaatst worden, met als doel verbetering van de gezondheid. De oorschelp fungeert hierbij als projectieplaats van het gehele lichaam. Ieder deel van het lichaam heeft dus een eigen projectieplaats op de oorschelp.

Al in het oude China werd de oorschelp gebruikt bij behandeling van gezondheidsklachten. In de huidige auriculotherapie zijn echter de diagnostische mogelijkheden sterk doorontwikkeld. Door het gelijktijdig voelen van de polsslag tijdens het onderzoek van het oor kan veel informatie over het lichaam verkregen worden. Zo kan je bijvoorbeeld een zogenaamd stoorveld ontdekken dat mogelijk de echte oorzaak is voor iemands chronische klachten. Vaak zie je dat behandeling van een stoorveld veel andere gezondheidsklachten laat verdwijnen. Het lichaam heeft dan namelijk weer meer herstelkracht beschikbaar.

Wat doe ik? 

Stemvorken

Stemvorken en acupunctuur passen goed bij elkaar. Ook frequenties kunnen impact hebben op de gezondheid. Einstein zei al: “Future medicine will be the medicine of frequencies”.

In mijn praktijk gebruik ik naast acupunctuur en auriculotherapie ook stemvorken.

Bij een stemvorkbehandeling breng je iemand in contact met stemvorken (met verschillende frequenties), met als doel het in evenwicht brengen/verbinden van iemand met zichzelf én met zijn omgeving. Stemvorken kun je laten horen of je kunt ze plaatsen op het lichaam, bijvoorbeeld op de acupunctuurpunten.

De gedachte achter deze methode van behandelen is dat frequentie invloed kan hebben op materie en dat de mens – als “trillend wezen” – van nature ontvankelijk is voor frequenties uit zijn omgeving.

Met behulp van stemvorken brengen we dat proces van “je weer verbinden” op gang. Vaak voel je tijdens en na de behandeling een diepe vorm van ontspanning en geaard zijn.